Certyfikaty

Nasze pielgrzymkowe Biuro Podróży - zgodnie z wymogami polskiego prawa - posiada zezwolenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego i jest wpisane do odpowiedniego rejestru organizatorów turystyki pod numerem 648. 

Posiadamy również gwarancję ubezpieczeniową wydaną przez Signal Iduna Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. pod numerem M 204136.

Biuro Misja Travel jest również członkiem wielkopolskiego oddziału Polskiej Izby Turystyki. 

 

Certyfikaty