Polska

Kult Bożego Miłosierdzia – Misja św. Faustyny

 

Wybierz termin

Szczegóły oferty

Wyloty:

Cena od:

19 kwietnia 2020 – Święto Miłosierdzia Bożego

II Niedziela Wielkanocna

Dzisiaj, 19 kwietnia – w II Niedzielę Wielkanocną, obchodzimy Święto Bożego Miłosierdzia, ustanowione w 2000 roku przez papieża Jana Pawła II. Po raz pierwszy o ustanowieniu święta mówił s. Faustynie Pan Jezus w objawieniach w 1931 roku w Płocku, jednocześnie przekazując prośbę o namalowaniu obrazu “Jezu, ufam Tobie”: 

„Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie”(Dz. 47). „Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia” (Dz. 49).

Wszystkie swoje duchowe przeżycia i mistyczne doświadczenia s. Faustyna opisywała w “Dzienniczku”, przebywając w Wilnie i Krakowie. Czyniła tak w ciągu ostatnich czterech latach swego życia na wyraźne polecenie Pana Jezusa oraz ze względu na prośbę jej spowiedników – bł. ks. Michała Sopoćkę i o. Józefa Andrasza SJ. Misją s. Faustyny stało się szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego – głoszenie prawdy biblijnej o bezgranicznej miłości miłosiernej do każdego człowieka oraz przekazanie nowych modlitw i form adoracji Pana Boga, które zapisywała w “Dzienniczku”.

Wizerunek Miłosierdzia

Obraz, namalowany w 1934 roku przez polskiego malarza Eugeniusza Kazimirowskiego na zamówienie bł. ks. Michała Sopoćki i według wskazówek s. Faustyny, ukazuje zmartwychwstałego Chrystusa w białej szacie, z uniesioną prawą ręką w geście błogosławieństwa. Z kolei lewa ręka wskazuje na serce, z którego wychodzą dwa wielkie promienie: blady i czerwony. Objaśnione przez Pana Jezusa znaczenie tych promieni zapisała s. Faustyna w “Dzienniczku”

„Te dwa promienie oznaczają krew i wodę – blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz… Te dwa promienie wyszły z wnętrzności miłosierdzia mojego wówczas, kiedy konające serce moje zostało włócznią otwarte na krzyżu. Te promienie osłaniają dusze przed zagniewaniem Ojca mojego. Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie (…) (Dz. 299).

Pan Jezus również przekazał s. Faustynie obietnice, związane z czcią tego obrazu:

„Przez obraz ten udzielać będę wiele łask dla dusz, a przeto niech ma przystęp wszelka dusza do niego (Dz. 570).

Boże tajemnice

Święto Miłosierdzia Bożego, którego ustanowienia pragnął Pan Jezus, jest ściśle związane z wielkanocną tajemnicą Odkupienia i szczególnym czasem łaski dla wszystkich ludzi:

„Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników (…) W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar (…)(Dz. 699).

Przyszedł okres, kiedy nie możemy swobodnie się gromadzić podczas Mszy św. w kościołach, przyjmując bezcenną Eucharystię. Ten czas nie jest łatwym dla nas, wiernych. Możemy jednak zaufać Bogu i łączyć się duchowo w modlitwie, odmawiając codziennie, a szczególnie dzisiaj o godz. 15:00, koronkę do Bożego Miłosierdzia. W końcu sam Jezus podyktował do niej słowa. Jest to szczególny sposób uwielbienia miłości miłosiernej, w którym odmawiający koronkę kontempluje tajemnicę misterium paschalnego – męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Pan Jezus przekazał s. Faustynie obietnicę związaną z odmawianiem koronki w godzinie Jego śmierci:

„Ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu moim, uwielbiając i wysławiając je; wzywaj jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy (Dz. 1572). „Przez odmawianie tej koronki podoba mi się dać wszystko, o co mnie prosić będą” (Dz. 1541).Przez nią uprosisz wszystko, jeżeli to (…) będzie zgodne z wolą moją (Dz. 1731).

Polska iskrą Miłosierdzia

Zawierzmy Panu Bogu wszystkie nasze intencje, szczególnie modląc się o przetrwanie w wierze i ufności tego trudnego okresu niepewności i izolacji, ponieważ jak zapisała s. Faustyna słowa Jezusa do nas:

„Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje”(Dz. 1732).

W chwili, kiedy znów będzie możliwe bezpieczne podróżowanie, zapraszamy serdecznie na pielgrzymce po Polsce śladami Trzech Wielkich Świętych. Wraz z przewodnikiem zwiedzimy wspólnie miejsca związane z życiem i działalnością naszej pokornej Świętej – s. Faustyny. Pojedziemy do wioseczki jej narodzin, Świnic Warckich, pomodlimy się w sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny, udamy się również do krakowskich Łagiewnik i nawiedzimy m. in. Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie znajduje się grób Świętej. Zwiedzimy także miejsca związane z dwoma innymi świętymi postaciami – św. Janem Pawłem II i św. Maksymilianem Kolbe.