Pielgrzymki do Japonii

Kierunek: Data wyjazdu: Kategorie:

Japonia, jakże odległy od nas kraj, lecz jakże bliski Polakom z uwagi na postać św. Maksymiliana Kolbego, który w tym kraju prowadził działalność misyjną. Maksymilian Kolbe przybywszy do Japonii w 1930 roku, zatrzymał się w Nagasaki, gdzie razem ze swoimi towarzyszami wybudował klasztor kosztem wielu wysiłków i wyrzeczeń; budowano go bowiem na stromym zboczu góry, w miejscu zaniedbanym i trudno dostępnym. Warto w tym miejscu dodać, że kiedy Amerykanie zrzucili w 1945 roku bombę atomową na Nagasaki, to klasztor ocalał, albowiem osłoniło go zbocze góry. Każda pielgrzymka do Japonii, jaką organizuje nasze biuro, ma w swoich planach zwiedzanie tego klasztoru. Oczywiście tak daleką wyprawę należy właściwie wykorzystać, dlatego też poza celem stricte pielgrzymkowym, ma ona też charakter turystyczny. Dlatego też w jej trakcie odwiedzamy także inne miejsca warte obejrzenia. Możemy tu wymienić chociażby wyprawę na świętą dla Japończyków górę Fuji lub zwiedzanie Tokio, stolicy Japonii.