UKRAINA

Ślady polskości na ziemiach ukraińskich

Ukraina – tak bliska, a jednocześnie tak daleka. Trudne dzieje tych ziem w ostatnich stu latach powodują, że kierunek ten nie jest tak bardzo popularny wśród turystów.

Na Ukrainie znaleźć można jednak wiele śladów polskości. We Lwowie do dziś maszeruje się przedwojennym brukiem, mijając dawne polskie napisy… Chocim, Zbaraż czy Kamieniec to z kolei ślady świetności I Rzeczypospolitej – potężnych warowni, które stawiały czoła oddziałom tureckim czy tatarskim. Okopy Świętej Trójcy – przed wojną to ostatnia wioska Polski, wciśnięta między granice Rumunii i Związku Radzieckiego. Dziś granic już nie ma, ale pozostało wspaniałe położenie na grobli pomiędzy dolinami Zbrucza i Dniestru.

Wyjazd na Ukrainę to również spotkania z Polakami, którzy do dziś zamieszkują te tereny, a także wizyty we wspólnotach łacińskich, często prowadzonych przez młodych i dynamicznych księży z Polski.

Galicja, Podole czy Wołyń to też wspaniałe świątynie innych obrządków czy wyznań: zaklęte w drewnie cerkiewki unickie, potężny kompleks Ławry Poczajowskiej czy mroczna świątynia Ormian w samym sercu starego Lwowa.

  • Lwów – dawne polskie miasto
  • Zbaraż – niesamowita forteca
  • Chocim –  dawna forteca kresowa
  • Kamieniec Podolski – urzekające krajobrazy
  • Kołomyja – centrum huculskiej sztuki ludowej
  • Rohatyn – przepiękne galicyjskie miasto
  • Krzemieniec – wspaniałe widoki z Góry Bony
  • polskie kościoły i wspólnoty Ukrainy

DOTKNIJ MIEJSC DZIAŁALNOŚCI:

Świętego Jana z Dukli

DLACZEGO WARTO?

TERMINY PIELGRZYMEK

  09 - 15.07.2020

  Katowice, Poznań, Warszawa

First Minute

  06 - 13.09.2020

  Gdańsk, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław

  06 - 13.09.2020

  Amsterdam, Berlin, Bruksela, Frankfurt, Hamburg, Kopenhaga, Londyn, Monachium, Wiedeń, Zurych

  05 - 13.09.2020

  Chicago, Nowy Jork, Toronto

© Copyright 2019 by Marcin Dylas

MENU