Skip to content

PIELGRZYMKI ŚLADAMI ŚW. MATKI TERESY Z KALKUTY – ODKRYJ MIEJSCA DZIAŁALNOŚCI ŚW. MATKI TERESY

 

Święta Matka Teresa – zapamiętana przez wielu jak matka ubogich i chorych, która całe swoje życie poświęciła tym najbardziej zapomnianym i potrzebującym. Ta albańska zakonnica, urodzona w Skopje, wyjechała na misje do Indii i założyła zgromadzenie sióstr Misjonarek Miłości, które po dziś dzień podejmuje się troski o chorych i umierających. Początkowo w zakonie było tylko 13 sióstr, z biegiem lat zgromadzenie przeżywało prawdziwy rozkwit, a obecnie podejmuje się ok. 500 misji w ponad 100 krajach na świecie. W 1979 roku  św. Matka Teresa otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla za swoją działalność i pracę humanitarną, a także najwyższe odznaczenie państwowe Indii.

Św. Jan Paweł II bardzo sobie cenił Matkę Teresę, mówiąc, że była ona „darem dla Kościoła i świata”. Jej proces beautyfikacyjny był najkrótszym w dziejach Kościoła katolickiego, bo rozpoczął się zaledwie w dwa lata po jej śmierci. Siostra została błogosławioną 19 października 2003 roku.

Za sprawą cudu za wstawiennictwem bł. Matki Teresy, którym było uzdrowienie mężczyzny chorego na wirusowe zapalnie mózgu, papież Franciszek podjął decyzję o kanonizacji siostry. 4 września 2016 bł. Matka Teresa z Kalkuty została włączona w  poczet świętych Kościoła katolickiego.

„Będę ciągle nieobecna w niebie, aby zapalać światło tym, którzy są w ciemności na ziemi” – św. Matka Teresa


ODWIEDZISZ Z NAMI:

Indie

Macedonia