PIELGRZYMKI ŚLADAMI ŚW. STEFANA – ODKRYJ MIEJSCA DZIAŁALNOŚCI ŚW. STEFANA

 

Wybierz termin

Szczegóły oferty

Święty Stefan – pierwszy król zjednoczonych Węgier i patron madziarskiego kraju. Już za młodu wykazywał się gorliwością wiary, a duży wpływ na jego wychowanie mieli duchowni Kościoła. Miało to z pewnością istotny wpływ na cały jego żywot. Stefan zapisał się na kartach historii jako doskonały i pełen mądrości władca.

Koronacja Stefana odbyła się w Boże Narodzenie w 1000 roku. Święty otrzymał wówczas królewską koronę od samego papieża Sylwestra II. Przydzielono mu także wyjąstkowy tytuł – „króla apostolskiego”. Głowną myślą nowego władcy było zjednoczenie narodu węgierskiego oraz ewangelizacja ojczystej ziemi.

Stefan od samego początku szerzył christianizację oraz tworzył organizacje kościelne. Założył najbardziej znane dziś opactwo benedyktyńskie w Pannonhalma – najstarszy obiekt sakralny Węgier., a także utworzył pięć biskupstw: w Veszprem, Gyor, Vac, Kalocsy i w Bihar oraz arcybiskupstwo w Ostrzyhomiu. Święty był również fundatorem wielu kościołów czy klasztorów, a jego działalność misyjna zapewniła w państwie dobrobyt oraz ład.

Wspomnienie św. Stefana to święto narodowe na Węgrzech i przypada 20 sierpnia, natomiast korona, którą nosił Święty jest obecnie najważniejszą relikwią w kraju.

„Jesteśmy dumni z tego, że nasz król, Święty Stefan, tysiąc lat temu osadził państwo węgierskie na solidnych fundamentach i uczynił naszą ojczyznę częścią chrześcijańskiej Europy.” – fragment Narodowego Wyznania Wiary (Konstytucja Węgier)


ODWIEDZISZ Z NAMI:

Węgry