PIELGRZYMKI ŚLADAMI ŚW. PAWŁA

ODKRYJ MIEJSCA DZIAŁALNOŚCI ŚW. PAWŁA

Świętego Pawła, jak wielu innych ważnych postaci, poznajemy z  kart Pisma Świętego. Spotykając się z nim po raz pierwszy, dostrzegamy, że nosił on jeszcze imię Szaweł (Sani, a po łacinie Saul) i był młodym, gorliwym faryzeuszem.

Apostoł urodził się w Tarsie w Cylicji (dzisiejsza Turcja), jako obywatel rzymski, co potrafił w odpowiednich momentach podkreślić. Był synem faryzeusza i wyuczył się zawodu tkacza namiotów. Jego rodzina szczyciła się pochodzeniem z pokolenia Beniamina. Paweł, mimo młodego wieku, był człowiekiem wykształconym i uczył się u najlepszych nauczycieli żydowskich, m.in. u Gamaliela. Jako gorliwy faryzeusz, był fanatycznym prześladowcą chrześcijan; w Dziejach Apostolskich widzimy go jako młodzieńca, który pilnuje szat oprawców, kamienujących św. Szczepana. Wówczas, nie miał on jeszcze skończonych 30 lat, stąd według Prawa, nie mógł brać udziału w egzekucji.


ODWIEDZISZ Z NAMI:

wycieczki do aten

Grecja

cypr pielgrzymki

Cypr

swiety pawel pielgrzymki

Malta

kreta wycieczki

Kreta

TERMINY PIELGRZYMEK ŚLADAMI ŚWIĘTYCH

  06 - 13.11.2020

  Kraków

  07 - 14.11.2020

  Poznań, Warszawa, Wrocław

  08 - 15.11.2020

  Kraków

  19 - 26.02.2021

  Kraków

  20 - 27.02.2021

  Poznań, Warszawa, Wrocław

  14 - 21.03.2021

  Kraków

© Copyright 2020. All rights reserved. Powered by

Dylas Creation Lab
MENU