Warunki uczestnictwa

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych Biura Podróży MISJA TRAVEL Jan Olczykowski

W trosce o dobro oraz udany wypoczynek naszych Klientów, jak również zgodnie z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U.2019.548 t.j. z dnia 2019.03.22 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi oraz z art. 384 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), prosimy o zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa. Zgłoszenie udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez Misja Travel Jan Olczykowski oznacza jednocześnie, iż wyrażają Państwo zgodę, aby niniejsze Warunki Uczestnictwa stały się częścią umowy o świadczenie usług turystycznych, zawartej z Misja Travel Jan Olczykowski.

Ogólne warunki ubezpieczenia w imprezach turystycznych Biura Podróży MISJA TRAVEL Jan Olczykowski

Biuro Podróży na podstawie zawartej z SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. Umowy Generalnej ubezpieczenia nr 200921 z dnia 28 lutego 2012 r. zawiera na rzecz swoich klientów umowy ubezpieczenia  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zakres i sumy ubezpieczenia przedstawione są w umowie uczestnictwa/umowie zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji Podróżnego z udziału w imprezie turystycznej
Biuro, w trosce o bezpieczeństwo finansowe swoich Podróżnych, oferuje możliwość odpłatnego wykupienia ubezpieczenia kosztów rezygnacji z  udziału   imprezie  turystycznej z chorobami przewlekłymi i nowotworowymi w firmie SIGNAL  IDUNA  lub  ubezpieczenia  kosztów  rezygnacji  z  udziału  w  imprezie turystycznej z chorobami przewlekłymi i nowotworowymi oraz dodatkową klauzulą COVID-19+kwarantanna. Jednocześnie  Biuro  rekomenduje  swoim  Podróżnym  zawarcie  takiej  umowy  ubezpieczenia,  z  uwagi  na możliwość wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, które mogą uniemożliwić im uczestnictwo w Imprezie.

Kliknij w obraz i zapoznaj się z warunkami uczestnictwa

Kliknij w obraz i zapoznaj się z warunkami ubezpieczenia od kosztów rezygnacji

NASZE NAJBLIŻSZE WYJAZDY

First Minute

  30.07 - 09.08.2022

  Amsterdam, Berlin, Frankfurt, Hamburg, Kopenhaga, Londyn, Monachium, Wiedeń, Zurych

First Minute

  05 - 12.02.2022

  Berlin, Gdańsk, Katowice, Kraków, Poznań, Warszawa

First Minute

  24.04 - 01.05.2022

  Warszawa

© Copyright 2020. All rights reserved. Powered by

Dylas Creation Lab
MENU