PIELGRZYMKI ŚLADAMI OJCA PIO – ODKRYJ MIEJSCA OJCA PIO

 

Wybierz termin

Szczegóły oferty

Ojciec Pio – 25 maja 1887 roku w Pietrelcinie, malutkiej wiosce na południu Włoch, przyszedł na świat Francesco Forgione, którego świat miał poznać jako Ojca Pio – jednego z najbardziej znanych świętych Kościoła Katolickiego. 

Ojciec Pio posiadał wiele charyzmatów, jak np. dar czytania w duszach, dar bilokacji, dar uzdrawiania czy też dar proroctwa. Dziś znamy wiele niezwykłych historii, które wydarzyły się podczas spotkania czy spowiedzi u Ojca Pio. On wiedział kiedy spowiedź jest szczera, a kiedy penitent zapomniał lub zataił jakiś grzech. Karolowi Wojtyle przepowiedział wybór na Tron Piotrowy.  Świętego dręczyły często złe duchy, z którymi toczył, pełne wysiłku, walki. Z relacji egzorcystów wiemy, że Ojciec Pio do dziś pomaga księżom w ich wypędzaniu.

W piątkowy poranek, 20 września 1918 roku, kiedy to kapucyn modlił się jak zwykle na chórze starego kościółka, kontemplując mękę Chrystusa, otrzymał dar stygmatów, które pozostawały otwarte aż przez pół wieku. Ojciec Pio, z powodu swej pokory, nie pokazywał ich publicznie, chcąc prawdziwie przeżyć tę mękę razem z Chrystusem.

Święty zmarł 23 września 1968 roku. Papież Jan Paweł II wyniósł go na ołtarze 16 czerwca 2002 roku. Do dziś, za jego wstawiennictwem, wierni otrzymują wiele łask i uzdrowień, co potwierdzają rzesze pielgrzymów nawiedzających miejsce spoczynku jego ciała.

„Nie odkładajmy do jutra tego, co możemy zrobić dzisiaj. Któż może nas zapewnić, że jeszcze jutro żyć będziemy?” – jedna z duchowych myśli Ojca Pio.


ODWIEDZISZ Z NAMI:

Włochy