COVID-19 - aktualne wytyczne

TESTY NA COVID-19 W SPECJALNEJ CENIE

Test możesz wykupić podczas rezerwacji lub kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta

Test RT-PCR

wynik w j. angielskim

340 PLN/os.

Test antygenowy

wynik w j. angielskim

130 PLN/os.

Test można zrealizować w jednym z ponad 100 laboratoriów sieci DIAGNOSTYKA w całym kraju. Lista laboratoriów znajduje się tutaj.  

JAK SKORZYSTAĆ ZE ZNIŻKI?

Co muszę zrobić, aby skorzystać ze zniżki?

W procesie rezerwacji mogą Państwo wybrać opcję wyrażającą chęć skorzystania ze zniżki na odpowiedni rodzaj testu. Jeśli dokonali Państwo rezerwacji wcześniej prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta. 

Jak umówić się na test w Diagnostyce?

Do Państwa rezerwacji zostanie wygenerowany specjalny kod, który upoważnia do zniżki w Diagnostyce. Kod wyślemy Państwu mailowo na 4 dni przed wylotem. Każdy z kodów jest indywidualny i przypisany do nazwiska. Na test należy umówić się we własnym zakresie. Wcześniej prosimy o sprawdzenie czy dana placówka obsługuje konkretny rodzaj testu.

Jakie są wytyczne testów przed wylotem z Polski?

W zależności od kraju destynacji zarówno rodzaj testu, jaka i czas ważności testu może się różnić. Zazwyczaj badanie musi zostać wykonane nie wcześniej niż na 48 lub 96 godz. przed Twoim wylotem. Wymogi danego kraju znajdą Państwo w sekcji na dole strony. 

Co musi zawierać zaświadczenie z wynikiem testu?

Na zaświadczeniu o wyniku testu powinno znaleźć się Państwa imię, nazwisko, numer dokumentu podróżnego, ewentualnie data urodzenia lub numer PESEL.

Jakie są wytyczne dotyczące testu antygenowego po przylocie do Polski?

Po przylocie do Polski mają Państwo 48h, aby zgłosić się na badanie. Negatywny wynik testu zwalnia z obowiązku 10-dniowej kwarantanny. Laboratorium wykonujące test musi wprowadzić wynik do systemu Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

SPRAWDŹ ODPOWIEDZI NA INNE PYTANIA, KTÓRE MOŻESZ MIEĆ

COVID-19

Czy moje ubezpieczenie obejmuje zachorowanie na COVID-19 w trakcie wyjazdu?

Podstawowy pakiet ubezpieczenia, który zawarty jest w cenie wyjazdu, pokrywa koszty leczenia i transportu do kwoty 20 000 EUR (Europa) oraz do kwoty 40 000 EUR (świat), swoim zakresem obejmuje choroby przewlekłe i zachorowanie na COVID-19 w czasie trwania imprezy.

Co się stanie, jeśli zachoruję na COVID-19 przed rozpoczęciem wyjazdu?

Podstawowy pakiet ubezpieczenia zawarty w cenie wyjazdu nie obejmuje zachorowania przez uczestnika na COVID-19 przed rozpoczęciem wyjazdu. Możliwe jest dokupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji wynikłej z powodu zachorowania na COVID-19, śmierci lub kwarantanny ubezpieczonego, dzieci ubezpieczonego, współuczestnika lub dzieci współuczestnika [współuczestnik to osoba ujęta na rezerwacji ubezpieczonego]. Szczegółowe zapisy znajdują się w Warunkach Ubezpieczenia.

Co zrobić, jeśli osoba z mojego otoczenia zachoruje na COVID-19 przed początkiem wyjazdu?

Podstawowy pakiet ubezpieczenia zawarty w cenie wyjazdu nie obejmuje zachorowania na COVID-19 przed rozpoczęciem wyjazdu. Możliwe jest dokupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji wynikłej z powodu zachorowania na COVID-19, śmierci lub kwarantanny dziecka ubezpieczonego lub współuczestnika wyjazdu [współuczestnik to osoba ujęta na rezerwacji ubezpieczonego]. Szczegółowe zapisy znajdują się w Warunkach Ubezpieczenia.

Czy mogę zmienić swoją rezerwację, jeśli mam obawy przed wyjazdem?

Skontaktuj się z nami, rozpatrzymy Twój przypadek indywidualnie.

ZOBACZ AKTUALNE WYTYCZNE W KRAJU, KTÓRY CIĘ INTERESUJE

BOŚNIA I HERCEGOWINA

Czy kraj jest otwarty dla turystów z Polski?

Tak.

Czy do wjazdu konieczne jest wykonanie testu na obecność COVID-19?

Wjazd do BiH (w tym do Medziugorje) możliwy jest na podstawie paszportu lub dowodu osobistego. Na granicy wymagane jest okazanie negatywnego testu na COVID-19 typu PCR lub antygenowego wykonanego w ciągu 48 h, licząc od momentu wykonania testu (test można wykonać także w Chorwacji). Zwolnione z posiadania testów są osoby zaszczepione, które co najmniej 14 dni przed wjazdem do BiH przyjęły ostatnią dawkę danej szczepionki oraz ozdrowieńcy posiadający zaświadczenie lekarskie o odbyciu choroby w okresie od 14 do 180 dni przed przekroczeniem granicy. Nie podano, jak powinny wyglądać zaświadczenia. Zalecamy, by były one wydrukowane i sporządzone w języku miejscowym lub angielskim. Nie obowiązuje kwarantanna. Z obowiązku okazania testu/szczepienia/zaświadczenia zwolnione są dzieci do lat siedmiu.

Czy po powrocie do Polski nakładana jest kwarantanna?

Tak, jeśli granica przekroczona została drogą lotniczą. Z kwarantanny zwalnia negatywny wynik testu wykonanego przed przylotem do kraju lub szczepienie.

Czy kraj wymaga od osób przyjezdnych szczepienia przeciwko COVID-19?

Nie.

Czy szczepienie przeciwko COVID-19 zwalnia z konieczności wykonywania testów przed przylotem?

Tak. Zwolnione z posiadania testów są osoby zaszczepione, które co najmniej 14 dni przed wjazdem do BiH przyjęły ostatnią dawkę danej szczepionki oraz ozdrowieńcy posiadający zaświadczenie lekarskie o odbyciu choroby w okresie od 14 do 180 dni przed przekroczeniem granicy. (Nie podano, jak powinny wyglądać zaświadczenia. Zalecamy, by były one sporządzone w języku miejscowym lub angielskim). 

Do kiedy obowiązują aktualne obostrzenia?

Nie posiadamy informacji nt. planów zmiany zasad wjazdu do BiH.

Gdzie znaleźć więcej informacji o aktualnych obostrzeniach wjazdowych?

Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej i warunków wjazdu do poszczególnych państw można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych czy https://reopen.europa.eu/pl.

CHORWACJA

Czy kraj jest otwarty dla turystów z Polski?

Tak.

Czy do wjazdu konieczne jest wykonanie testu na obecność COVID-19?

Zgodnie z rozporządzeniem obowiązującym od dnia 01.07.2021 warunkiem wjazdu do Chorwacji z państw członkowskich UE lub państw strefy Schengen lub państw stowarzyszonych Strefy Schengen  jest posiadanie certyfikatu COVID.

Do wjazdu na teren Chorwacji uprawnia negatywny wynik testu PCR (nie starszy niż 72 godziny) lub testu antygenowego (nie starszego niż 48 godzin), zaświadczenie o zaszczepieniu lub zaświadczenie o przejściu COVID-19 w ciągu minionych 6 miesięcy.

Granicę, bez dodatkowych wymogów, mogą przekroczyć dzieci do momentu ukończenia dwunastu lat, przekraczające granicę z rodzicami/opiekunami posiadającymi Unijny Certyfikat Covid lub negatywny wynik testu, lub będącymi ozdrowieńcami, lub posiadającymi zaświadczenie o szczepieniu.

Czy po powrocie do Polski nakładana jest kwarantanna?

Tak, jeśli granica przekroczona została drogą lotniczą. Z kwarantanny zwalnia negatywny wynik testu wykonanego przed przylotem do kraju lub szczepienie.

Czy kraj wymaga od osób przyjezdnych szczepienia przeciwko COVID-19?

Nie.

Czy szczepienie przeciwko COVID-19 zwalnia z konieczności wykonywania testów przed przylotem?

Tak, jeśli od przyjęcia ostatniej dawki minęło co najmniej 14 dni.

Do kiedy obowiązują aktualne obostrzenia?

Nie posiadamy informacji nt. planów zmiany zasad wjazdu.

Gdzie znaleźć więcej informacji o aktualnych obostrzeniach wjazdowych?

Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej i warunków wjazdu do poszczególnych państw można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych czy https://reopen.europa.eu/pl.

FRANCJA

Czy kraj jest otwarty dla turystów z Polski?

Tak.

Czy do wjazdu konieczne jest wykonanie testu na obecność COVID-19?

Aby wjechać do Francji z Polski musisz posiadać: – albo negatywny wynik testu (PCR lub antygenowego) wykonanego do 72 godzin przed kontrolą – albo zaświadczenie o szczepieniu (dwa tygodnie od otrzymania drugiej dawki szczepionek Pfizer, Moderna czy AstraZeneca, albo 2 tygodnie po pierwszej dawce w przypadku ozdrowieńców lub cztery tygodnie w przypadku szczepionki Johnson & Johnson). Powyższe ograniczenia nie dotyczą dzieci do ukończenia 12 roku życia.

Czy po powrocie do Polski nakładana jest kwarantanna?

Tak, jeśli granica przekroczona została drogą lotniczą. Z kwarantanny zwalnia negatywny wynik testu wykonanego przed przylotem do kraju lub szczepienie.

Czy kraj wymaga od osób przyjezdnych szczepienia przeciwko COVID-19?

Nie.

Czy szczepienie przeciwko COVID-19 zwalnia z konieczności wykonywania testów przed przylotem?

Tak. Wymagane jest zaświadczenie o szczepieniu (dwa tygodnie od otrzymania drugiej dawki szczepionek Pfizer, Moderna czy AstraZeneca, albo 2 tygodnie po pierwszej dawce w przypadku ozdrowieńców lub cztery tygodnie w przypadku szczepionki Johnson & Johnson).

Do kiedy obowiązują aktualne obostrzenia?

Nie posiadamy informacji nt. planów zmiany zasad wjazdu.

Gdzie znaleźć więcej informacji o aktualnych obostrzeniach wjazdowych?

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/francja

GRECJA

Czy kraj jest otwarty dla turystów z Polski?

Tak. Osoby niezaszczepione powinny liczyć się z kilkoma ograniczeniami. Prosimy śledzić je na bieżąco na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/grecja

Czy do wjazdu konieczne jest wykonanie testu na obecność COVID-19?

Do wjazdu na teren Grecji uprawnia negatywny wynik testu PCR (nie starszy niż 72h przed przyjazdem) lub testu antygenowego (wykonanego nie wcześniej niż 48 h przed przyjazdem). Zaświadczenie o negatywnym wyniku w j. angielskim. Test jest obowiązkowy dla wszystkich (w tym dzieci które ukończyły 12 lat). Zwolnione z testów są osoby, które ukończyły szczepienie (tj. minęło 14 pełnych dni od podania ostatniej dawki szczepienia, w zależności od  liczby wymaganych dawek). Zaświadczenie powinno być wystawione w j. angielskim.

Osoby, które przeszły zakażenie Covid-19 mogą wjechać do Grecji na podstawie zaświadczenia o przejściu Covid-19 ważnego w terminie od 30. do 180. dnia  po pierwszym pozytywnym wyniku testu (np. Unijny Certyfikat COVID (UCC) ozdrowieńca).  Oryginalny wynik musi być wydany w jednym z języków: grecki, angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański lub rosyjski.

Czy po powrocie do Polski nakładana jest kwarantanna?

Tak, jeśli granica przekroczona została drogą lotniczą. Z kwarantanny zwalnia negatywny wynik testu wykonanego przed przylotem do kraju lub szczepienie.

Czy kraj wymaga od osób przyjezdnych szczepienia przeciwko COVID-19?

Nie.

Czy szczepienie przeciwko COVID-19 zwalnia z konieczności wykonywania testów przed przylotem?

Tak, jeśli od przyjęcia ostatniej dawki minęło co najmniej 14 dni.

Do kiedy obowiązują aktualne obostrzenia?

Nie ma podanej daty końcowej obowiązywania aktualnych obostrzeń.

Gdzie znaleźć więcej informacji o aktualnych obostrzeniach wjazdowych?

Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej i warunków wjazdu do poszczególnych państw można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych czy https://reopen.europa.eu/pl.

GRUZJA

Czy kraj jest otwarty dla turystów z Polski?

Tak.

Czy do wjazdu konieczne jest wykonanie testu na obecność COVID-19?

Tak, dla osób niezaszczepionych. Do wjazdu na teren kraju poza wypełnionym elektronicznym formularzem wymagany jest negatywny wynik testu PCR z materiału pobranego w ciągu 72 h przed przylotem, również od osób niepełnoletnich. Po 3 dniach od przyjazdu należy wykonać kolejny test PCR. W okresie pomiędzy dniem przylotu a dniem wykonania kolejnego testu można swobodnie przemieszczać się po kraju. Nie, dla osób zaszczepionych. Zaświadczenie o przyjęciu pełnej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 zwalnia z konieczności wykonania testów.

Czy po powrocie do Polski nakładana jest kwarantanna?

Tak, jeśli granica przekroczona została drogą lotniczą. Z kwarantanny zwalnia tylko szczepienie.

Czy kraj wymaga od osób przyjezdnych szczepienia przeciwko COVID-19?

Nie.

Czy szczepienie przeciwko COVID-19 zwalnia z konieczności wykonywania testów przed przylotem?

Tak. Należy zabrać ze sobą zaświadczenie o przyjęciu pełnego cyklu szczepienia przeciwko COVID-19 (szczepionką jedno- lub dwudawkową). Przygotuj zaświadczenie w języku angielskim. Władze gruzińskie nie określiły wzoru dokumentu. Może to być „Poświadczenie przyjęcia szczepionki na COVID-19” lub Unijny Certyfikat COVID wydrukowany z Internetowego Konta Pacjenta. Po przyjęciu pełnego cyklu szczepienia możesz od razu wjechać do Gruzji.

Do kiedy obowiązują aktualne obostrzenia?

Nie ma podanej daty końcowej obowiązywania aktualnych obostrzeń.

Gdzie znaleźć więcej informacji o aktualnych obostrzeniach wjazdowych?

Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej i warunków wjazdu do poszczególnych państw można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych czy https://reopen.europa.eu/pl.

HISZPANIA

Czy kraj jest otwarty dla turystów z Polski?

Tak.

Czy do wjazdu konieczne jest wykonanie testu na obecność COVID-19?

Od 7 czerwca 2021 roku, podróżujący do Hiszpanii z państw ujętych na liście regionów ryzyka (lista regionów ryzyka jest aktualizowana przez władze hiszpańskie i dostępna na stronie internetowej hiszpańskiego Ministerstwa Zdrowia w zakładce „Risk countries /areas”), zobowiązani będą do przedstawienia wraz z wypełnionym formularzem sanitarnym jednego z poniższych dokumentów:

 1. Zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie pełnej szczepionki przeciwko COVID-19 – uznawane będą zaświadczenia, zgodnie z którymi upłynęło 14 dni od przyjęcia pełnego szczepienia
 2. Zaświadczenia o negatywnym wyniku testu antygenowego lub PCR na obecność SARS-CoV-2 — uznawane będą zaświadczenia wydane w czasie 48 godzin przed przylotem do Hiszpanii. 
 3. Zaświadczenia o przebyciu COVID-19 — uznawane będą zaświadczenia wydane przynajmniej 11 dni od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu wykonanego techniką NAAT; zaświadczenia tracą ważność po 180 dniach od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu wykonanego techniką NAAT;

Zaświadczenia należy przedstawić w języku hiszpańskim, angielskim, francuskim lub niemieckim. Dzieci poniżej 12 roku życia nie muszą przedstawiać żadnego z powyższych zaświadczeń, są jednak zobowiązane do posiadania wypełnionego formularza sanitarnego. Wszyscy pasażerowie są zobowiązani do wypełnienia formularza sanitarnego.

Czy po powrocie do Polski nakładana jest kwarantanna?

Tak, jeśli granica przekroczona została drogą lotniczą. Z kwarantanny zwalnia negatywny wynik testu wykonanego przed przylotem do kraju lub szczepienie.

Czy kraj wymaga od osób przyjezdnych szczepienia przeciwko COVID-19?

Nie.

Czy szczepienie przeciwko COVID-19 zwalnia z konieczności wykonywania testów przed przylotem?

Tak, od 07.06.2021

Do kiedy obowiązują aktualne obostrzenia?

Nie ma podanej daty końcowej obowiązywania aktualnych obostrzeń.

Gdzie znaleźć więcej informacji o aktualnych obostrzeniach wjazdowych?

Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej i warunków wjazdu do poszczególnych państw można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych czy https://reopen.europa.eu/pl.

IZRAEL

Czy kraj jest otwarty dla turystów z Polski?

Tak, ale tylko dla grup zorganizowanych i zaszczepionych. Lista krajów dostępna jest tutaj: https://corona.health.gov.il/en/country-status/

Czy do wjazdu konieczne jest wykonanie testu na obecność COVID-19?

Aby wjechać na terytorium Izraela konieczne jest posiadanie negatywnego wyniku testu PCR na obecność koronawirusa. Test musi być wykonany na 72h przed wjazdem do Izraela. Poza tym po przylocie trzeba ponownie wykonać test PCR na obecność COVID-19.

Czy po powrocie do Polski nakładana jest kwarantanna?

Tak, jeśli granica przekroczona została drogą lotniczą. Z kwarantanny zwalnia tylko szczepienie.

Czy kraj wymaga od osób przyjezdnych szczepienia przeciwko COVID-19?

Tak, do kraju mogą wjechać wyłącznie zaszczepieni podróżni. Wjazd możliwy jest w przypadku poniżej wymienionych kategorii osób: a)    Osoby zaszczepione jednym z poniższych preparatów. – Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca (po upływie 14 dni od przyjęcia 2. lub 3. dawki); – Johnson & Johnson – Janssen (po upływie 14 dni od przyjęcia 1. lub 2. dawki); – inne – wymienione w komunikacie izraelskiego Ministerstwa Zdrowia. UWAGA! Za zaszczepionych uznawane są osoby, w przypadku których od dnia zaszczepienia (daty przyjęcia ostatniej dawki szczepionki) nie minęło więcej niż 180 dni (wyjazd cudzoziemca z Izraela musi nastąpić przed upływem tego okresu). Osoby niespełniające powyższych warunków nie będą mogły co do zasady wjeżdżać do Izraela.

Czy szczepienie przeciwko COVID-19 zwalnia z konieczności wykonywania testów przed przylotem?

Nie.

Do kiedy obowiązują aktualne obostrzenia?

Nie ma podanej daty końcowej obowiązywania aktualnych obostrzeń.

Gdzie znaleźć więcej informacji o aktualnych obostrzeniach wjazdowych?

Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej i warunków wjazdu do poszczególnych państw można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych czy https://reopen.europa.eu/pl.

JORDANIA

Czy kraj jest otwarty dla turystów z Polski?

Tak.

Czy do wjazdu konieczne jest wykonanie testu na obecność COVID-19?

Wszyscy przylatujący mają obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu PCR Covid-19 na max. 72 godz. przed planowanym przylotem  (nie dotyczy dzieci poniżej 5 r.ż oraz obywateli Jordanii, którzy otrzymali drugą dawką szczepienia, co najmniej 14 dni przed datą wylotu, a czas pobytu poza Królestwem nie przekroczył 10 dni); Pełen cykl szczepień zwalnia z obowiązku przeprowadzenia testu PCR po przylocie do Jordanii (nie z testu PCR przeprowadzanego na 72 godz. przed wylotem).  

Czy po powrocie do Polski nakładana jest kwarantanna?

Tak, jeśli granica przekroczona została drogą lotniczą. Z kwarantanny zwalnia tylko szczepienie.

Czy kraj wymaga od osób przyjezdnych szczepienia przeciwko COVID-19?

Nie

Czy szczepienie przeciwko COVID-19 zwalnia z konieczności wykonywania testów przed przylotem?

Nie. Pełen cykl szczepień zwalnia z obowiązku przeprowadzenia testu PCR po przylocie do Jordanii (nie z testu PCR przeprowadzanego na 72 godz. przed wylotem).

Do kiedy obowiązują aktualne obostrzenia?

Nie ma podanej daty końcowej obowiązywania aktualnych obostrzeń.

Gdzie znaleźć więcej informacji o aktualnych obostrzeniach wjazdowych?

Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej i warunków wjazdu do poszczególnych państw można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych czy https://reopen.europa.eu/pl.

LIBAN

Czy kraj jest otwarty dla turystów z Polski?

Tak.

Czy do wjazdu konieczne jest wykonanie testu na obecność COVID-19?

Do wjazdu na teren kraju uprawnia negatywny wynik testu PCR z materiału pobranego w ciągu 96 h przed podróżą. Zwolnione z niego są dzieci poniżej 12 r.ż. Po przylocie do Libanu należy na lotnisku wykonać test PCR, a następnie odbyć maks. 72-godzinną kwarantannę w miejscu pobytu w oczekiwaniu na wynik testu. Z obowiązku kwarantanny zwolnione są osoby zaszczepione przeciwko COVID-19.

Czy po powrocie do Polski nakładana jest kwarantanna?

Tak, jeśli granica przekroczona została drogą lotniczą. Z kwarantanny zwalnia negatywny wynik testu wykonanego przed przylotem do kraju lub szczepienie.

Czy kraj wymaga od osób przyjezdnych szczepienia przeciwko COVID-19?

Nie.

Czy szczepienie przeciwko COVID-19 zwalnia z konieczności wykonywania testów przed przylotem?

Nie, ale zwalnia z konieczności odbycia kwarantanny po przylocie.

Do kiedy obowiązują aktualne obostrzenia?

Nie ma podanej daty końcowej obowiązywania aktualnych obostrzeń.

Gdzie znaleźć więcej informacji o aktualnych obostrzeniach wjazdowych?

Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej i warunków wjazdu do poszczególnych państw można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych czy https://reopen.europa.eu/pl.

PORTUGALIA

Czy kraj jest otwarty dla turystów z Polski?

Tak.

Czy do wjazdu konieczne jest wykonanie testu na obecność COVID-19?

Certyfikat Unijny Covid będzie pozwalał na wjazd na terytorium Portugalii od 1 lipca 2021 r. Unijny Certyfikat Covid może potwierdzać:

 1. Zaszczepienie, tj. przyjęcie niezbędnej liczby dawek jednej ze szczepionek przeciw COVID-19 i przebycie 14-dniowego okresu aktywacji szczepionki;
 2. Negatywny wynik testu na SARS-CoV-2: antygenowego (nie starszego niż 48h) lub PCR (nie starszego niż 72h)
 3. Wyzdrowienie z choroby SARS-CoV-2 po uzyskaniu nie w ciągu ostatnich 180-11 dni pozytywnego wyniku testu.

Czy po powrocie do Polski nakładana jest kwarantanna?

Tak, jeśli granica przekroczona została drogą lotniczą. Z kwarantanny zwalnia negatywny wynik testu wykonanego przed przylotem do kraju lub szczepienie.

Czy kraj wymaga od osób przyjezdnych szczepienia przeciwko COVID-19?

Nie.

Czy szczepienie przeciwko COVID-19 zwalnia z konieczności wykonywania testów przed przylotem?

Tak, zaszczepienie, tj. przyjęcie niezbędnej liczby dawek jednej ze szczepionek przeciw COVID-19 dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej i przebycie 14-dniowego okresu aktywacji szczepionki; Jako przyjęcie niezbędnej liczby dawek szczepionki przyjmuje się:

 • Przyjęcie jednej dawki szczepionki wymagającej wyłącznie jednej dawki;
 • Przyjęcie dwóch dawek szczepionki wymagającej dwóch dawek;
 • Przyjęcie pierwszej dawki szczepionki wymagającej dwóch dawek w przypadku osób, które wyzdrowiały z choroby SARS-CoV-2, jeżeli na certyfikacie widnieje informacja, że cykl szczepienia został zakończony po podaniu jednej dawki.

Kod QR dostępny jest od 1 czerwca w Internetowym Koncie Pacjenta (pacjent.gov.pl). Później będzie on również dostępny w aplikacji mobilnej mojeIKP i aplikacji mObywatel. Można go też otrzymać go w formie wydruku papierowego w punkcie szczepień, po zabiegu.

Do kiedy obowiązują aktualne obostrzenia?

Brak informacji.

Gdzie znaleźć więcej informacji o aktualnych obostrzeniach wjazdowych?

Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej i warunków wjazdu do poszczególnych państw można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych czy https://reopen.europa.eu/pl.

WŁOCHY

Czy kraj jest otwarty dla turystów z Polski?

Tak.

Czy do wjazdu konieczne jest wykonanie testu na obecność COVID-19?

Osoby przyjeżdżające do Włoch z terytorium państw z Kategorii C (w tym z Polski) co najmniej do 25 października 2021 r. mają obowiązek: 1) zarejestrowania swojego przyjazdu na platformie EU Digital Passenger Locator Form ORAZ 2) przedstawienia certyfikatu unijnego w języku włoskim, angielskim, francuskim lub hiszpańskim (tzw. green pass, paszport covidowy) – jednego z trzech – zaświadczającego o:

 • ukończeniu całego cyklu szczepień co najmniej 14 dni przed wjazdem do Włoch, szczepionką zatwierdzoną przez UE LUB
 • przebytej chorobie COVID-19 (maksymalnie 6 miesięcy wcześniej)  LUB
 • negatywnym wyniku testu wymazowego (molekularnego lub antygenowego), wykonanego w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch.

Testu nie muszą wykonywać dzieci poniżej szóstego roku życia.

Czy po powrocie do Polski nakładana jest kwarantanna?

Tak, jeśli granica przekroczona została drogą lotniczą. Z kwarantanny zwalnia negatywny wynik testu wykonanego przed przylotem do kraju lub szczepienie.

Czy kraj wymaga od osób przyjezdnych szczepienia przeciwko COVID-19?

Nie.

Czy szczepienie przeciwko COVID-19 zwalnia z konieczności wykonywania testów przed przylotem?

Tak, jeśli od przyjęcia ostatniej dawki minęło co najmniej 14 dni.

Do kiedy obowiązują aktualne obostrzenia?

Stan wyjątkowy we Włoszech został przedłużony do dn. 31 grudnia 2021 r.

Gdzie znaleźć więcej informacji o aktualnych obostrzeniach wjazdowych?

Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej i warunków wjazdu do poszczególnych państw można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych czy https://reopen.europa.eu/pl.

© Copyright 2020. All rights reserved. Powered by

Dylas Creation Lab
MENU

Subscribe to our newsletter