PIELGRZYMKI ŚLADAMI KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO ODKRYJ MIEJSCA PRYMASA TYSIĄCLECIA

 

Wybierz termin

Szczegóły oferty

Wyloty:

Cena od:

Kard. Stefan Wyszyński to niezwykle ważna postać dla naszego narodu, który jednym krótkim zdaniem wypowiedział swój życiowy program: „Wszystko postawiłem na Maryję.” Kapłan powierzył wszystko Matce Najświętszej w obliczu narastającego zagrożenia swojego życia i wobec prześladowania Kościoła w Polsce. To przez Jej serce czerpał moc i siłę na wszelkie trudy służby pasterskiej.

Po wybuchu II wojny światowej ukrywał się przed Gestapo. W czasie Powstania Warszawskiego pełnił funkcje kapelana grupy Kampinos AK oraz kapelana szpitala powstańczego. Po zakończeniu wojny został rektorem Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. W maju 1946 r. otrzymał sakrę biskupią na Jasnej Górze, a dwa lata później papież Pius XII mianował go arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim – prymasem Polski. Wyszyński objął przewodnictwo w Kościele po kard. Auguście Hlondzie.

W okresie komunistycznych represji wobec Kościoła i społeczeństwa bronił chrześcijańskiej tożsamości narodu. Był również inicjatorem politycznego ułożenia stosunków z ówczesnym rządem, m.in. w 1950 r. podpisał ustawę regulującą stosunki państwo – Kościół.

Niestety, kompromis władzom komunistycznym jednak nie wystarczał. Rząd zdecydował się na jawną ingerencję w wewnętrzne życie Kościoła, na co prymas wypowiedział swoje słynne „Non possumus!” (nie możemy). Został najpierw uwięziony, a do 1956 r. internowano go w Rywałdzie, Stoczku, Prudniku i Komańczy.

W czasie przymusowego przetrzymywania opracował program odnowy życia religijnego w Polsce, zawarty w idei Jasnogórskich Ślubów Narodu. Przygotował także założenia Wielkiej Nowenny przed obchodami 1000-lecia Chrztu Polski. Przeciwstawiał się w sposób zdecydowany marksistowskiej koncepcji życia społecznego, bronił godności i praw człowieka.

Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński zostanie beatyfikowany już 12 września 2021 r. w Warszawie.

„Gdy będę w więzieniu, a powiedzą Wam, że Prymas zdradził sprawy Boże – nie wierzcie. Gdyby mówili, że Prymas ma nieczyste ręce – nie wierzcie. Gdyby mówili, że Prymas stchórzył – nie wierzcie. Gdy będą mówili, że Prymas działa przeciwko Narodowi i własnej Ojczyźnie – nie wierzcie. Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej.” 


ODWIEDŹ Z NAMI:

Polska