PIELGRZYMKI ŚLADAMI JANA PAWŁA II

ODKRYJ MIEJSCA JANA PAWŁA II

Święty Papież – pielgrzym.  Wielki człowiek i myśliciel, który stał się bliski wszystkim ludziom na Ziemi, choć większość z nich nie miała szansy spotkać się z nim twarzą w twarz.

Był  pielgrzymem głoszącym Dobrą Nowinę po wszystkich zakątkach świata. Odwiedził kilkadziesiąt krajów, odbył tysiące rozmów, a Watykan był  tylko przystankiem pomiędzy kolejnymi pielgrzymkami. Owoce jego wizyt są widoczne po dziś dzień.

Jan Paweł II kochał naturę i podziwiał piękno stworzenia na najdalszych krańcach świata, błogosławiąc przy tym cały lud Boży. 

“Szukałem jedności ze wszystkich mych sił i będę kontynuować to aż do końca” – jedna z mysli J.P. II. 


ODWIEDZISZ Z NAMI:

Polska

Korea Południowa

Włochy

meksyk co zwiedzać

Meksyk i Kuba

Ziemia Święta i Jordania

Portugalia

Japonia

TERMINY PIELGRZYMEK ŚLADAMI ŚWIĘTYCH

  24 - 30.06.2021

  dojazd własny (autokar na miejscu)

  09 - 15.07.2021

  dojazd własny (autokar na miejscu)

  17 - 21.07.2021

  Kraków, Poznań, Warszawa

  29.07 - 04.08.2021

  dojazd własny (autokar na miejscu)

  07 - 11.08.2021

  Kraków, Poznań, Warszawa

  06 - 12.08.2021

  dojazd własny (autokar na miejscu)

© Copyright 2020. All rights reserved. Powered by

Dylas Creation Lab
MENU