PIELGRZYMKI ŚLADAMI JANA PAWŁA II

ODKRYJ MIEJSCA JANA PAWŁA II

Święty Papież – pielgrzym.  Wielki człowiek i myśliciel, który stał się bliski wszystkim ludziom na Ziemi, choć większość z nich nie miała szansy spotkać się z nim twarzą w twarz.

Był  pielgrzymem głoszącym Dobrą Nowinę po wszystkich zakątkach świata. Odwiedził kilkadziesiąt krajów, odbył tysiące rozmów, a Watykan był  tylko przystankiem pomiędzy kolejnymi pielgrzymkami. Owoce jego wizyt są widoczne po dziś dzień.

Jan Paweł II kochał naturę i podziwiał piękno stworzenia na najdalszych krańcach świata, błogosławiąc przy tym cały lud Boży. 

“Szukałem jedności ze wszystkich mych sił i będę kontynuować to aż do końca” – jedna z mysli J.P. II. 


ODWIEDZISZ Z NAMI:

Polska

Włochy

Portugalia

Korea Południowa

TERMINY PIELGRZYMEK ŚLADAMI ŚWIĘTYCH

  30.08 - 04.09.2021

  Warszawa

  30.08 - 04.09.2021

  Berlin

  29.08 - 05.09.2021

  Kraków

  05 - 12.09.2021

  Amsterdam, Berlin, Bruksela, Dublin, Edynburg, Frankfurt, Hamburg, Kopenhaga, Londyn, Oslo, Paryż

© Copyright 2020. All rights reserved. Powered by

Dylas Creation Lab
MENU