PIELGRZYMKI ŚLADAMI JANA PAWŁA II

ODKRYJ MIEJSCA JANA PAWŁA II

Święty Papież – pielgrzym.  Wielki człowiek i myśliciel, który stał się bliski wszystkim ludziom na Ziemi, choć większość z nich nie miała szansy spotkać się z nim twarzą w twarz.

Był  pielgrzymem głoszącym Dobrą Nowinę po wszystkich zakątkach świata. Odwiedził kilkadziesiąt krajów, odbył tysiące rozmów, a Watykan był  tylko przystankiem pomiędzy kolejnymi pielgrzymkami. Owoce jego wizyt są widoczne po dziś dzień.

Jan Paweł II kochał naturę i podziwiał piękno stworzenia na najdalszych krańcach świata, błogosławiąc przy tym cały lud Boży. 

“Szukałem jedności ze wszystkich mych sił i będę kontynuować to aż do końca” – jedna z mysli J.P. II. 


ODWIEDZISZ Z NAMI:

Polska

Włochy

Portugalia

Korea Południowa

TERMINY PIELGRZYMEK ŚLADAMI ŚWIĘTYCH

First Minute

  11 - 18.12.2021

  Berlin, Gdańsk, Katowice, Kraków, Poznań, Warszawa

First Minute

  15 - 22.01.2022

  Berlin, Gdańsk, Katowice, Kraków, Poznań, Warszawa

First Minute

  15 - 22.01.2022

  Berlin, Gdańsk, Katowice, Kraków, Poznań, Warszawa

First Minute

  05 - 12.02.2022

  Berlin, Gdańsk, Katowice, Kraków, Poznań, Warszawa

First Minute

  12 - 19.03.2022

  Berlin, Gdańsk, Katowice, Kraków, Poznań, Warszawa

First Minute

  19 - 26.03.2022

  Berlin, Gdańsk, Katowice, Kraków, Poznań, Warszawa

© Copyright 2020. All rights reserved. Powered by

Dylas Creation Lab
MENU